حتی موهایم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

قلبم درد دارد 

مانند تمام آن روزها ...

همان روزها را گویم ! که برای رفتنت درد کشیدم ! درد نوشیدم ! درد گریستم ... 

به یاد داری ؟؟؟؟؟؟؟ نوازش دستانت بر روی گیسوان مواجم ؟؟؟ 

این ایام ولی ریشه ریشه ی موهایم درد دارد از کشیده شدن ! از خشونت هم جنست ...

چطور میشود که تو مرد میشوی ، او هم مرد میشود ؟! من هم که خودم هستم !

پس چرا آرامش با تو بودن انقدر دور از دستهایم رها گشت ...

و زجر این روزها جایگزین تمام لحظه های نیاز من و تو ! نیاز تو و من ... 

ریشه ی موهایم درد دارد ! از خشونت همجنست ... 

کسی که هر زمان که نفسهای داغش تا حد مرگ عذابم میدهد ادعای عاشقی دارد ولی حتی یکبار هم با خودش نمی اندیشد حتی موهایم درد دارد ........................

خسته ام از این زندگی ناهماهنگ با من ! 

/ 1 نظر / 45 بازدید
sahari

خاطرات را باید سطل سطل ازچاه زندگی بیرون کشید . . . خاطرات نه سر دارند و نه ته . . . بی هوا می آیند تا خفه ات کنند . . . میرسند . . . گاهی وسط یک فکر . . . گاهی وسط یک خیابان . . . سردت می کنند . . . داغت میکنند . . . رگ خوابت را بلدند . . . زمینت می زنند . . . !!! خاطرات تمام نمی شوند . . . .