تمام ثانیه ها بوی مرگ میدهند ...

تمام این ثانیه ها که میگذرند بوی مرگ میدهند 

بوی جسد مرده ای که متلاشی شده 

چقدر هراس در وجودم ولوله میکند 

چه سخت آرام میشوم در این ثانیه های پر وحشت 

چه غریبانه تکیه میزنم بر لحظات با تو بودن 

چه درد غریبیست هم نفس بودن با تو 

چه زیبا بود اگر ثانیه ی دیگر نفسی برای من نبود ... 

دلم مرگ میخواهد 

برای از تو دور شدن 

برای رها شدن و رها شدن 

/ 2 نظر / 24 بازدید
مازیار

اگر میدانستند با تو در رویاهایم کجا رفته ام سنگسارم میکردند

مازیار

گاهی هیچ چیز در جای خود رخ نمیدهد حتی " مرگ "