کاش میفهمیدی نوازشهای تو روی حساس ترین نقاط زنونه ی بدنم هیچ وقت منو به وجد نمیاره

فقط و فقط حس اکراه خیانت به روحم در من تجلی پیدا میکنه و هیچ وقت لذت بخش نیست

با توئم !

تموم تسلیم های من برای رها شدن از این هوس های مردونه ی توئه

از اینکه از من کام بگیری و خسته و وا رفته از من فاصله بگیری

چرا هیچ وقت نفهمیدی که من بیشتر به نوازش تو نیاز داره تا غریزه ی وحشی مردونه ت ؟

گاهی وقتها حالم از تموم این غرایز بهم میخوره

وقتایی که خسته ام و تو درکی از این خستگی و کلافگی نداری و فقط و فقط به این فکر میکنی که دستت برای لمس زنانگی های من از کجا شروع کنه و به کجا ختم شه

حالم از این غرایز وحشی گرانه بهم میخوره

کاش می فهمیدی

/ 0 نظر / 13 بازدید