ارزان حساب میکنم

قیمت هرزگی مرا چه کسی پرداخت کرد ؟ 

تویی که نیمه ی راه رهایم کردی ؟

یا کسی که هر روز تن مرا به من می فروشد و باز می ستاند ؟ 

چه معامله ی زیبایی دارد این تن من .....................

عاشق که نباشی ................

جایی آن طرف تر از خیال هر روزه ام کسی مرا صدا میزند ... کاش بودی تا در آغوشت دیوانه وار فرو می رفتم ... 

دلم هواتُ کرده ... بفهمممممممممممممممممممم

/ 2 نظر / 13 بازدید
حمید

از این سراب بیا بیرون همیشه خالی لیوان رانبین ازدواج پیمان مقدسی است وعاشق یک طرفش لطف خداست در حق بنده اش چشمایت رابشور و جور دیگر نگاه کن موفق باشی در این ماه عزیز خدا کمکت کنه مانند ققنوس بلند شی[گل][گل][گل]

حامد

در ماه رمضان هم باتو س ک س داره؟